School mag meer dan je denkt

Op een andere manier onderwijs geven kan best, is de boodschap van het onderwijsveld inclusief het ministerie; als de leraren samen en in overleg de ruimte maar nemen die de regels geven.

‘Mag niet’ en ‘kan niet’ zijn te vaak gebruikte tegenwerpingen. Een brochure en de website ontdekderuimte.leraar.nl moeten leraren aanmoedigen om hun kansen te grijpen. Een test die in tien minuten valt te maken geeft via twaalf vragen inzicht in de mogelijkheden om de visie van school en team om te zetten in eigenzinnige onderwijsvormen. Denk aan activiteiten buiten het gebouw die toch tellen als onderwijstijd of maatwerk voor bijzondere leerlingen. Al blijft het natuurlijk net zo goed mogelijk om in lessen van 50 minuten een methode van kaft tot kaft door te werken in de klas.

De leraren kiezen hun koers in overleg met de directie en de medezeggenschap, zolang in de onderbouw de 58 kerndoelen maar worden gehaald en er aan het eind van de schoolloopbaan een examen kan worden afgelegd. Oftewel, in de bewoordingen van de quiz: “Ook onderwijs buiten de klas kan onderwijstijd zijn, als het maar aan de voorwaarden voldoet. U hebt dus alle ruimte om boeiende activiteiten voor uw leerlingen te organiseren. Minder les in de klas betekent dus niet per se minder onderwijstijd. Wel eerst even bespreken in de medezeggenschapsraad.”