Schoolplein vol herrie

Geluidsoverlast hinder een omwonende van een basisschool zodanig dat deze naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs stapt.

Communicatie met de directeur heeft de kwestie niet opgelost, luidt de klacht, maar die is aan het verkeerde adres. De commissie kan alleen ingaan op klachten van personen die een functionele relatie met de school hebben, zoals ouders of leerkrachten. Bovendien moeten klachten te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. De kritiek van de klagende buur komt niet in aanmerking voor behandeling.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 109167, 9 maart 2020