Slecht nieuws uitstellen, geen goed idee

Wie vertelt het de ouders? Dat doen we zo laat mogelijk, lijken de directeur, de bestuursvoorzitter en de medezeggenschappers van een basisschool te denken als zij tot opheffing besluiten van hun hoogbegaafdengroep.

Daar zitten te weinig kinderen in, het is te duur, en zulke kinderen zijn beter op hun plek in gewone klassen.

Zowel de directeuren als de gmr steunen de beslissing, de mr van de betrokken school wordt geïnformeerd en nog duurt het een week voordat de ouders ervan horen. De meeste betrokken groep heeft het minst te zeggen gehad, klaagt een van hen. Doe dat de volgende keer beter, is zijn pleidooi.

Bij de klachtencommissie blijkt dat de school expres de ouders pas heeft ingelicht nadat alle andere stappen waren genomen, en dat is te laat. De gewijzigde visie op onderwijs aan hoogbegaafde kinderen hadden de ouders eerder moeten vernemen, luidt het oordeel. Ook als dat niets verandert aan de uitkomst.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 2022024289, 16 mei 2022