Sleutelen aan het functiehuis OOP

Hoe kan onderwijsondersteunend personeel verder komen dan salarisschaal 4? Bijvoorbeeld door betere functiebeschrijvingen die passen bij de zwaardere taken die ze uitvoeren. De medezeggenschapsraad kan een duwtje in de goede richting geven.

Verbouwingen in het functiehuis zijn ingewikkeld, erkent AOb-trainer Floris IJsendorn, en het is begrijpelijk dat mr-leden niet meteen staan te springen om daar een mening over te hebben. Maar de personeelsgeleding heeft niet voor niets instemmingsrecht op veranderingen. Een goed systeem van functiewaardering zorgt dat taken en medewerkers op elkaar aansluiten, zodat er niets blijft liggen en niemand wordt overvraagd.

Omdat assistenten wegens het lerarentekort en passend onderwijs op veel scholen een grotere rol hebben gekregen, moeten hun functies opnieuw worden beschreven volgens de cao voor primair onderwijs. Door de coronacrisis is de deadline verschoven naar 1 november, extra tijd die vooral nodig is om de medezeggenschap erbij te betrekken en de onderwijsondersteuners zelf. “Dat moet eigenlijk het begin zijn, interviews met mensen over hun feitelijke werk en hun verantwoordelijkheden”, zegt IJsendorn. “Meestal schakelen scholen daar een bureau voor in. Er komen dan beschrijvingen uit waarvan de gevolgen niet zomaar te beoordelen zijn. Waarom is een bepaalde functie zwaarder geworden of juist niet? En past het bij wat collega’s doen? Zo’n verandering moet je in de mr op tijd kunnen beoordelen. Want als het niet blijkt te kloppen bij de invoering, heb je de poppen aan het dansen. Dan kunnen mensen bezwaarprocedures beginnen.”

Hoe groot de achterstand precies is, weet niemand, maar zowel de vakbonden als de PO-raad kregen in coronatijden meerdere signalen. AOb-sectorbestuurder primair onderwijs Anton Bodegraven: “Er waren scholen aan de slag zonder met de mensen te spreken, of zonder de mr er op de juiste wijze bij te betrekken. Niet uit onwil, maar door de coronasituatie. Dit is een belangrijke afspraak die iedereen zorgvuldig wil uitvoeren. Daar is wat meer tijd voor nodig.”

Of het nu gaat om deze voorgeschreven vernieuwing of andere verbouwingen aan het functiehuis, volgens trainer IJsendorn is het van mr-leden niet te vragen om zoiets op eigen houtje te beoordelen. “Wijzigingen komen nogal eens tussen de regels door aan de orde, maar er hoort altijd een verzoek om instemming te zijn. Let daar dus op en vraag om uitleg. In dit geval, nu het gaat om de positie van ondersteuners, kan de mr erop aandringen om de cao-afspraak uit te voeren als dat nog niet gebeurt. Een voorstel kan de mr toetsen aan de cao en aan algemene inzichten over functiewaardering. Het is belangrijk wildgroei aan functies te voorkomen, en je moet ook opletten of alles wat op papier staat eigenlijk wel wordt uitgevoerd. Schakel dus ondersteuning in, bijvoorbeeld van de AOb.”

Ook interessant voor jou