Sluit niet te haastig

Als het leerlingenaantal opeens zakt van dertig naar negentien, moet de dorpsschool dan direct dicht?

Nee, adviseert de mr, want die dertig wordt weer haalbaar en daar is drie jaar de tijd voor. Maar het sluitingsplan voor de nevenvestiging is al aan de ouders meegedeeld en het schoolbestuur legt het mr-advies naast zich neer. Bij de geschillencommissie blijkt dat het advies geen invloed meer kon uitoefenen door de procedurefouten van het bestuur. En dan is het oordeel eenvoudig: het besluit gaat van tafel, tijd voor nieuw overleg.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 107643, 5 juli 2017