Sollicitatie niet nodig?

Op onze school is een vacature in de directie. De raad van bestuur van onze scholengroep wil deze gebruiken om iemand over te plaatsen van een school die gaat sluiten. Kan dat zonder sollicitatieprocedure?

Antwoord

Bij een vacature in de schoolleiding moet u de kans krijgen om een profielschets te maken. Als er mobiliteitsafspraken zijn gemaakt ter voorkoming van ontslagen, kan het aantal kandidaten in eerste aanleg beperkt zijn tot zittend personeel. U moet op zijn minst gelegenheid krijgen te spreken met de voorgedragen kandidaat, zodat uw mr het adviesrecht over aanstelling van de schoolleiding kan uitvoeren.

Dit advies moet u ook bij een overplaatsing op een tijdstip kunnen geven dat het nog invloed kan hebben op de beslissing van het bevoegd gezag. Het hele idee van medezeggenschap is immers dat u en uw overlegpartner samen tot de beste beslissing komen. Dat werkt niet als u een dergelijke benoeming als een voldongen feit krijgt meegedeeld.