Soms is rooster gmr-zaak

Invoering van een rooster met vijf gelijke dagen in plaats van de vrije woensdagmiddag is bijna altijd een zaak die per locatie kan wisselen, maar geldt dat ook bij een instelling met elf scholen voor speciaal onderwijs?

Het bestuur vraagt instemming aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en krijgt die ook, maar dan verlangt een van de oudergeledingen van de mr’s een uitzondering. Kan niet, betoogt de school bij de geschillencommissie, omdat het leerlingenvervoer aan de roosters is gekoppeld en omdat de docenten op meer locaties werken. In dit geval geeft dat collectieve belang de doorslag, oordeelt de commissie. De gmr heeft instemmingsrecht, de oudergeleding is niet ontvankelijk.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 107664, 13 juli 2017