Sponsor moet met de billen bloot

Scholen en sponsoring, daar gaat snel een rood lampje bij branden. Al ruim twintig jaar zijn er convenanten over de gewenste manier van werken, en al even lang wijkt de praktijk af van de voorschriften. Een campagne over een vernieuwd convenant moet het sponsorbewustzijn dit najaar vergroten.

Een kist appels voor de sportdag of een bijdrage voor de aanschaf van extra lesmateriaal klinkt als een welkom extraatje. Wie kan daar nou iets tegen hebben? Dat hangt ervan af, vinden de wetgever, het onderwijsveld en ook de koepelorganisaties van het bedrijfsleven.
Bij sponsoring hoort namelijk een tegenprestatie, en daar moet de ontvanger eerst over nadenken.

Veiligheidsklep: elke overeenkomst met een sponsor hoort op de agenda van de medezeggenschapsraad, die instemmingsrecht heeft. Maar die veiligheidsklep rammelt in de praktijk, blijkt keer op keer uit onderzoek. Op de scholen waar sponsorbijdragen dankbaar worden aanvaard, tikken de schoolleider en de gulle gever het contract nogal eens samen af zonder de mr te informeren. Fout, maar er zijn geen sancties.

Het laatste evaluatierapport uit 2018 vindt dat niet zo erg: zowel bij de Onderwijsinspectie als bij de klachtencommissies voor het onderwijs heeft nog nooit iemand aan de bel getrokken over sponsorkwesties.

Privacy

En toch is er na breed overleg weer een nieuwe versie opgesteld van het sponsorconvenant, want nieuwe tijden betekenen nieuwe risico’s. Essentieel aan sponsoring is de tegenprestatie – vaak niet meer dan een vermelding in nieuwsbrief of schoolgids, maar moderne technologie kan ook leiden tot invloed van sponsors op digitaal lesmateriaal, communicatie binnen de school of het uitwisselen van data van ouders en leerlingen. Daar stelt het convenant paal en perk aan, in navolging van de reclamecodes en de privacy-richtlijnen. Sponsoring en transparantie horen hand in hand te gaan, blijkt uit het convenant, en dit keer moet iedereen in het onderwijsveld daarvan op de hoogte zijn.

Als sponsors binnen die regels nog willen, hebben ze de steun van minister Arie Slob. Hij schrijft de Tweede Kamer dat ‘een weloverwogen samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties’ een positieve bijdrage kan leveren aan de verbinding van het onderwijs met de maatschappij. Om de bekendheid met het convenant te vergroten, komt er dit najaar een campagne, inclusief een checklist die de medezeggenschap naast het sponsorvoorstel kan leggen.

Checklist sponsoring

  • Is de tegenprestatie duidelijk?
  • Is de tegenprestatie niet schadelijk voor de leerlingen?
  • Is de medezeggenschapsraad akkoord?
  • Hebben de medezeggenschapsraad en schoolleider de boodschap van de sponsor beoordeeld op wenselijkheid?
  • Worden de regels rondom privacy nageleefd?
  • Is de sponsorovereenkomst inzichtelijk voor de schoolgemeenschap?

Ook interessant voor jou

image description
Bel of mail!