Spreek over meer dan beleefdheden met de raad van toezicht

Toezichthouders en medezeggenschappers kunnen elkaars werk versterken en om dat aan te moedigen moeten de mr en de rvt twee keer per jaar overleggen. Over welke zaken op school gaat het dan eigenlijk?

Mooie woorden genoeg, zoals bij de organisatie van toezichthouders VTOI-NVTK: “Wij sturen op waardengericht toezichthouden waarin maatschappelijke betrokkenheid, professionaliteit en een proactieve houding centraal staan.” In een presentatie op het WMS-congres van 2022 schetste beleidsadviseur Marian de Regt de driehoek van toezicht, bevoegd gezag en medezeggenschap, met ieders taken en verantwoordelijkheden. Het bevoegd gezag verzorgt goed onderwijs aan iedere leerlingen, de toezichthouder let op de kwaliteit van het onderwijs. En de medezeggenschap? “Instemmen met en adviseren over het beleid van de schoolorganisatie, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsomstandigheden in het belang van ouders, leerlingen en personeel.”

Al die dingen komen op tafel in het overleg tussen mr en schoolbestuurder. Wat kan de medezeggenschap dan agenderen bij het gesprek met de raad van toezicht, dat volgens de wet twee keer per jaar moet worden gehouden?

“Bij ons komt van alles aan de orde”, zegt Petra Teunissen, gmr-voorzitter bij De Meerwaarde in Barneveld. “Per schooljaar nemen de rvt en de gmr initiatief om elkaar te ontmoeten en dan stellen we in overleg de agenda op. Daar blijkt vaak overlap in te zitten.”

Zo ging het de afgelopen jaren bijvoorbeeld over een nieuwe techniekhal, de toekomstverwachtingen voor de mbo-afdeling en de krapte op de arbeidsmarkt. “Houd het niet bij beleefdheden, er is genoeg te bespreken. Dat we met dezelfde onderwerpen komen, is ook een aanwijzing dat de rvt en de gmr allebei goed op de hoogte zijn gehouden door de bestuurder.”

Straatcultuur

De Galilei Onderwijsgroep op Voorne-Putten gebruikt het overleg tussen gmr en raad van toezicht ook om thema’s te bespreken, zegt gmr-voorzitter Eldert Vreeling: “Dat doen we nu anderhalf jaar, steeds thema’s die passen bij de vernieuwde visie van de school, die trouwens ook aan de orde is geweest in dat overleg. De voorzitter van de raad van toezicht en ik doen om beurten het voorzitterschap van het overleg en we stellen gezamenlijk de agenda op.”

De thema’s gaan iedereen aan. Vreeling: “Het gaat erom samen de scholen toekomstbestendiger te maken. De laatste keer ging het over het binnendringen van de straatcultuur in school. Daar hadden de leerlingen in de gmr ook iets over te vertellen, en het werkt heel fijn als zij met de raad van toezicht spreken over praktische handreikingen waar de mensen in het onderwijs mee kunnen werken. Van leerlingen kunnen de leden van de raad van toezicht zaken horen die anders niet aan bod komen in dat soort overleggen.”

Bij zulke onderwerpen zit in Voorne-Putten ook de bestuurder aan tafel met rvt en gmr. “Wij kunnen wel veel bedenken, maar hij is de kapitein op het schip. Je hebt discussies, je verschilt weleens van mening, maar als mensen aan elkaar gewend zijn kan dat zonder dat ze zich hun teentjes getrapt voelen. Dat ging ons uitstekend af tijdens de coronapandemie.”

Werkrelatie

In Barneveld vullen de gmr en rvt van De Meerwaarde het gesprek net even anders in, een gedeelte van de vergadering met en een gedeelte zonder de bestuurder. Teunissen: “Wij kunnen bij de rvt alles in vertrouwen op tafel leggen. Wat eruit komt mag uiteraard met de bestuurder besproken worden, we maken een verslag dat de bestuurder ook ontvangt.” De werkrelatie tussen raad van toezicht en bestuurder blijft anders dan hun relatie met de medezeggenschap. “Wij weten dat de bestuurder bij grote beslissingen al in het beginstadium met de rvt spreekt, dan kennen wij de inhoud nog niet. Voor de bestuurder is de rvt een belangrijke sparringpartner.”

Als de gmr zaken aan de orde stelt, zegt Teunissen er altijd bij dat ze ook de bestuurder informeert. “Je moet op twee borden schaken, de relatie open houden en niemand passeren. Anders komt er ruis op de lijn.”

Tips:

  • Houd de achterban op de hoogte via een nieuwsbrief, ook al krijg je weinig respons
  • Durf door te vragen
  • Laat ook ruimte voor kritische vragen aan de gmr
  • Spreek toezichthouders ook buiten het formele overleg als ze toch op school rondlopen
  • Als er tussen de reguliere afspraken iets speelt, pak dan de telefoon

Ook interessant voor jou