Staat deelraad buitenspel bij geschillen?

Er komt een nieuw mr-reglement aan op onze school met drie locaties. Die krijgen allemaal een deelraad, is het voorstel, met bevoegdheden tot instemming en advies die dan niet meer bij de mr liggen. Volgens het plan van de bestuurder mogen de deelraden niet naar de geschillencommissie stappen. Wat moeten we hiermee?

Antwoord

Het lijkt erop dat uw bestuurder selectief winkelt in de medezeggenschap. Een deelraad kan inderdaad bevoegdheden overnemen van de medezeggenschapsraad en dat is logisch als die bevoegdheden relevant zijn voor de verschillende locaties. Voor elke overgedragen bevoegdheid gelden de bijbehorende regels, inclusief de mogelijkheden om geschillen aan te spannen en nietigheid in te roepen.

De wet stelt ook regels aan het schuiven met bevoegdheden; leg die naast de voorstellen of vraag er advies over aan een specialist van de AOb. Schrappen van bevoegdheden is geen optie. Zolang het nieuwe mr-reglement niet aan de eisen voldoet, kunt u er niet mee instemmen en blijft het oude geldig.

Ook interessant voor jou