Streamen, moet dat echt?

Onze directie wil dat collega’s hun lessen hoe dan ook streamen voor leerlingen die thuis moeten blijven vanwege een coronabesmetting. Het voelt ongemakkelijk dat de beelden buiten het klaslokaal komen en misschien op sociale media belanden. Mag de school dit verplicht stellen?

Antwoord

Het belang om online les te geven kan zwaarder wegen dan het individuele privacybezwaar, maar dan moet de school een en ander wel goed regelen. Allereerst door technische maatregelen tegen het opnemen, maar zeker ook door ouders en leerlingen steeds voor te houden dat opnames niet zijn toegestaan en dat verspreiding ervan al helemaal uit den boze is.

Als een individuele docent wegens persoonlijke omstandigheden een zwaarwegend belang heeft tegen het streamen van lessen, kan de kwestie terechtkomen bij de functionaris gegevensbescherming die elk bestuur moet hebben volgens de privacyregels. Deze persoon toetst de individuele kwestie aan het privacyreglement van de school en de daarin opgenomen voorwaarden. En als u privacy toch op de agenda heeft: regelingen voor het gebruik van persoonsgegevens vallen onder het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad.