Subsidies: kans op geld, maar het kost heel wat onderwijstijd

Mariska Wubben steekt als directeur van de P. Oosterleeschool in Den Haag elk jaar veel tijd aan het aanvragen en verantwoorden van allerlei subsidies. “Ik vroeg me af of het wel zinnig was dat ik er zoveel tijd mee kwijt was dus heb ik het op een rijtje gezet. Het was meteen duidelijk: het is een substantieel bedrag van mijn begroting, dus het is zeker de moeite waard.”

Toch schrok ze behoorlijk, toen ze eind vorig schooljaar alle jaarlijkse subsidieaanvragen op een rij had gezet. “Dit jaar zijn het er bijna twintig en er waren er zelfs dertig mogelijk geweest! Die vragen allemaal om een eigen aanvraag, projectplan en evaluatie. Soms makkelijk, soms ingewikkeld. Ik heb zelf een achtergrond in het bedrijfsleven en ben gewend om stukken te schrijven, maar ik ben ervan overtuigd dat het iedere schoolleider veel tijd en werk kost, die je dus níet aan het onderwijs kunt besteden.”

De medezeggenschapsraad is nauw betrokken bij het merendeel van de subsidieaanvragen. “Bij veel aanvragen is instemming nodig van de mr. Ik kan wel subsidie aanvragen, maar zij willen natuurlijk wel weten wat we dan met dat geld gaan doen. Ik kan niet zomaar een nieuwe lesmethode aanschaffen natuurlijk, zo werkt het niet en dat wil ik natuurlijk ook niet.” Ze is blij met de input van de medezeggenschapsraad, zegt Mariska Wubben. “De mr is best kritisch en dat is goed. Soms hoor ik wel terug: je wilt te veel, je loopt te hard. En de mr wil altijd weten: wát ga je precies met het geld doen? Terecht.”

De subsidies voor de Oosterleeschool van Mariska Wubben komen uit veel verschillende hoeken: geld voor een schoolsportcoördinator, voor cultuureducatie, zomerschool en intensieve en extra leertijd bijvoorbeeld van de gemeente. Rijke schooldag, zijinstroom en basisvaardigheden bij OCW, Tel mee met Taal leverde 55.000 euro op van VWS, er kwam 47.000 euro voor een groen schoolplein vanuit de provincie, ontbijt op school wordt gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds en dat is slechts een hele beperkte selectie. “We zijn blij met elke toekenning”, benadrukt Wubben, “we kunnen hiermee het verschil maken voor onze leerlingen. Dit jaar gaat het om 30 procent boven op de lumpsum, dat is natuurlijk enorm veel en welkom geld.”

Moerwijk is een Haagse achterstandswijk. “Ons schoolgewicht is 39. Scholen in een wijk zonder complexe leerlingpopulatie zitten rond de 20, gemiddeld is het 30 in Nederland en bij 40 heb je als school te maken met een complexe leersituatie zonder stimulerende thuissituatie. De gemeente Den Haag besteedt er echt veel aandacht aan, Moerwijk is een van de meest ongezonde wijken voor kinderen om op te groeien, blijkt uit onderzoek.”

Bij die aandacht hoort papierwerk, waarbij Wubben veel variatie constateert. Weinig werk was de eenmalige subsidie voor een groen schoolplein. “Gemeentelijke subsidies vul je ook snel in, maar elke aanvraag kost toch een paar uur. Soms moet je offertes meesturen, of partners vinden die hun handtekening zetten. Voor het schoolontbijt moet ik alle rekeningen verzamelen en invoeren in hún format, het is gewoon veel werk. En als zo’n subsidieaanvraag élk jaar terugkomt én elk jaar wordt toegekend, dan wordt het wel irritant.”

Natuurlijk, zegt Wubben: als je geld krijgt, moet je dat verantwoorden. “Maar soms veranderen de spelregels tijdens de looptijd. Blijkt dat ik ook het aantal kinderen bij had moeten houden. Dan sla je er soms maar een slag naar, dat wil je eigenlijk ook niet.”

Ze meldde haar bevindingen op LinkedIn, en er kwam veel bijval van andere directeuren. “Het blijkt herkenbaar. De minister komt met een nieuw initiatief en wij moeten weer een aanvraag doen en van alles verantwoorden. We krijgen er steeds meer werk bij als schoolleiders. Natuurlijk is het goed dat er veel aandacht is voor de leerkrachten, dat je die niet te zwaar moet belasten, maar zo’n ontbijt komt er dus niet vanzelf. Daar ben ik druk mee.”

Wat ziet ze als oplossing? “Ik hoop dat de gemeente en het ministerie eens kritisch kijken: wat geef ik ieder jaar aan die school, kan dat niet beter bij de lumpsum? En als het incidenteel geld is, maak zo’n aanvraag dan niet nodeloos ingewikkeld.”

Heeft ze al een reactie van die kant? “Nee.”

Ook interessant voor jou