Tel de handicaps

Hoeveel arbeidsgehandicapten zijn er bij uw organisatie in dienst? De belofte in de Banenafspraak, onderdeel van de Participatiewet, is dat bij zowel overheid als onderwijs 1,93 procent van alle verloonde uren ingevuld moet worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat kan gaan om ouderen die niet meer aan de slag komen, om mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, of personen met chronische gezondheidsproblemen. Het percentage geldt alleen voor werkgevers met meer dan 25 mensen in dienst, dus niet voor kleine organisaties.

In de praktijk komt er nog niet zoveel terecht van die afspraken. Per 1-1-2018 zou daarom een quotumregeling gaan gelden: € 5000 boete per niet ingevulde baan. Die boetes worden nog even uitgesteld. Er komt een onderzoek naar de knelpunten van de regeling, want die zijn er blijkbaar. Wie zelf uit wil rekenen of de werkgever aan de eisen voldoet, kan deze rekensom toepassen: het aantal verloonde uren op jaarbasis x het quotumpercentage (1,93) delen door 1331 (dat is het aantal uren op jaarbasis van een baan). Dat levert een getal op: zoveel mensen zou je als organisatie in dienst moeten hebben.
Meer details en achtergronden zijn te vinden op www.voion.nl.