Achterban

De mr vertegenwoordigt personeel, ouders en leerlingen. De mr informeert deze achterban over gemaakte keuzes en legt verantwoording af over de werkzaamheden. Het schoolbestuur stelt hiertoe voldoende middelen beschikbaar. De mr communiceert onafhankelijk van het schoolbestuur. Bij ingrijpende besluitvorming moet de mr in de gelegenheid worden gesteld de achterban te raadplegen alvorens een oordeel te vormen en een mening te formuleren. De mr betrekt leden uit de achterban bij het mr-werk.