Adviesrecht

Alle wettelijke rechten en plichten voor scholen rondom medezeggenschap liggen vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Als mr mag je alle zaken die de school aangaan bespreken. En dus ook gevraagd en ongevraagd advies geven. Onderwerpen die onder het adviesrecht vallen, moeten door de overlegpartner ter advies aan de mr worden voorgelegd. Als de adviesprocedure niet is doorlopen, mag een besluit waarover adviesrecht geldt niet worden uitgevoerd.

file art lerarentekort [jpeg]

Ook interessant voor jou

image description
image description
image description