Begroting

In de begroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaald kalenderjaar. De mr heeft adviesrecht op de begroting. Deze moet dus tijdig bij de mr zijn. De begroting moet op 1 januari bij het Ministerie van Onderwijs zijn. Op 4 februari 2019 stuurde minister Slob een brief naar de Tweede Kamer over de introductie van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor de MR in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (funderend onderwijs).

image description

Begroting blijft nog buiten instemmingsrecht

Het door kabinet-Rutte III beloofde instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de schoolbegroting is er niet gekomen in de periode van minister Arie Slob (ChristenUnie). Of deze uitbreiding van de mr-bevoegdheden een plek op de agenda houdt bij het aantreden van de volgende bewindspersoon, was bij het afsluiten van deze InfoMR niet te voorspellen; de kabinetsformatie was toen net in het slop geraakt, met uitzicht op een minderheidskabinet.