Brin

De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een schoolregister dat door het Ministerie van OCW wordt uitgegeven. Ieder school heeft een unieke code: een vier tekens lange alfanumerieke code. Dit nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of lokatie) aanduidt.