Expertisemodel

Bij het expertisemodel bekostigt het swv de extra zorg die scholen in willen zetten voor hun leerlingen. Scholen kunnen expertise inkopen via het swv of hun eigen inzet vergoed krijgen van het samenwerkingsverband. Hiernaast bestaan nog een schoolmodel en een leerlingmodel.