Formatieplan

image description

Doelstellingen halen, een oefening van geduld

Aangezien het aandeel personeel met lesgevende taken onder de 70 procent zal zakken, is er volgens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van scholenkoepel ZAAM in Amsterdam en omstreken te veel mis met het bestuursformatieplan. Twee keer weigert de gmr instemming. Er zijn meerdere redenen, maar de grootste pijn is dat het bestuur te weinig doet om meer mensen voor de klas te krijgen. Gevolg: minder collega’s in schaal LD dan beloofd, een te groot bestuursbureau dat blijft uitdijen, functiemixdoelstellingen worden niet gehaald, de organisatie zit op te veel onderdelen beneden het gemiddelde in het voortgezet onderwijs.

image description

Harmonieus geschil eindigt zonder oordeel

Eerste vergissing: de rector dacht dat hij drie maanden de tijd had en kwam daardoor te laat bij de geschillencommissie terecht, waar zes weken geldt voor het aanvragen van vervangende instemming. De commissie had geen keus: niet ontvankelijk.

Maar het mr-kamp bleek eveneens met de lege handen te staan. Tweede vergissing: het omstreden besluit was door de rector wel vast uitgevoerd. Derde vergissing: de mr zweeg en keek toe, in afwachting van de uitspraak in het geschil. Het was slimmer geweest om nietigheid in te roepen, zodat het oude formatieplan geldig was gebleven. Nu de mr de nietigheidstermijn voorbij had laten gaan, werd het nieuwe formatieplan automatisch rechtsgeldig. Of afdelingsleiders allemaal ook voor de klas moeten staan, kan daarmee opnieuw op de mr-agenda verschijnen in het overleg over het volgende schooljaar.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 17821, 23 februari 2022