Functiemix

image description

Geschil over gelden functiemix; schot hagel mist doel

Onmin lijkt de boventoon te voeren in het overleg tussen de gmr van Stichting ZAAM voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en het bevoegd gezag. De stichting met scholen voor 11.000 leerlingen heeft volgens de personeelsgeleding geld voor betere beloning, de zogeheten functiemix, besteed zonder de mr voldoende te informeren. Het gepresenteerde plan van aanpak vond de mr onvoldoende, en dus kwam de zaak na een beroep op nietigheid bij de geschillencommissie in de vorm van een instemmingsgeschil en twee nalevingsgeschillen.