Functiemix

image description

Doelstellingen halen, een oefening van geduld

Aangezien het aandeel personeel met lesgevende taken onder de 70 procent zal zakken, is er volgens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van scholenkoepel ZAAM in Amsterdam en omstreken te veel mis met het bestuursformatieplan. Twee keer weigert de gmr instemming. Er zijn meerdere redenen, maar de grootste pijn is dat het bestuur te weinig doet om meer mensen voor de klas te krijgen. Gevolg: minder collega’s in schaal LD dan beloofd, een te groot bestuursbureau dat blijft uitdijen, functiemixdoelstellingen worden niet gehaald, de organisatie zit op te veel onderdelen beneden het gemiddelde in het voortgezet onderwijs.

image description

Geschil over gelden functiemix; schot hagel mist doel

Onmin lijkt de boventoon te voeren in het overleg tussen de gmr van Stichting ZAAM voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en het bevoegd gezag. De stichting met scholen voor 11.000 leerlingen heeft volgens de personeelsgeleding geld voor betere beloning, de zogeheten functiemix, besteed zonder de mr voldoende te informeren. Het gepresenteerde plan van aanpak vond de mr onvoldoende, en dus kwam de zaak na een beroep op nietigheid bij de geschillencommissie in de vorm van een instemmingsgeschil en twee nalevingsgeschillen.