Geschil

image description

Zelf de internetaansluiting van een conglomeraat scholen beheren, is dat verstandig?

In Den Haag hebben vier onderwijsinstellingen er ervaring mee sinds 2005 en ze willen hun samenwerkingsverband voortzetten. Verlenging kan echter niet zonder meer: er is een Europese aanbesteding nodig voor zo’n contract ter waarde van 260.000 euro per jaar. Wel is er een optie om de internetaanbieder, de stichting Glaslokaal, te zien als een verlengde van de schoolorganisaties. Dan heet het contractueel ‘inbesteding’ en dienen de scholen een rol als toezichthouder in het bedrijf te krijgen.

image description

Geschil over gelden functiemix; schot hagel mist doel

Onmin lijkt de boventoon te voeren in het overleg tussen de gmr van Stichting ZAAM voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en het bevoegd gezag. De stichting met scholen voor 11.000 leerlingen heeft volgens de personeelsgeleding geld voor betere beloning, de zogeheten functiemix, besteed zonder de mr voldoende te informeren. Het gepresenteerde plan van aanpak vond de mr onvoldoende, en dus kwam de zaak na een beroep op nietigheid bij de geschillencommissie in de vorm van een instemmingsgeschil en twee nalevingsgeschillen.