Initiatiefrecht

De (G)MR heeft initiatiefrecht. Met het initiatiefrecht kan de (G)MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Conform WMS, ontvangt de medezeggenschapsraad binnen 3 maanden een schriftelijke reactie op het initiatiefvoorstel.