Schoolmodel

Bij het schoolmodel krijgen alle schoolbesturen een deel van het geld op basis van leerlingaantallen. Er wordt niet gekeken naar welke zorg op welke school nodig is. De mr en de opr van het swv hebben nauwelijks taken.