Uitspraken

Verschillende instanties doen uitspraken bij geschillen over medezeggenschap. In deze rubriek een overzicht.

image description

Harmonieus geschil eindigt zonder oordeel

Eerste vergissing: de rector dacht dat hij drie maanden de tijd had en kwam daardoor te laat bij de geschillencommissie terecht, waar zes weken geldt voor het aanvragen van vervangende instemming. De commissie had geen keus: niet ontvankelijk.

Maar het mr-kamp bleek eveneens met de lege handen te staan. Tweede vergissing: het omstreden besluit was door de rector wel vast uitgevoerd. Derde vergissing: de mr zweeg en keek toe, in afwachting van de uitspraak in het geschil. Het was slimmer geweest om nietigheid in te roepen, zodat het oude formatieplan geldig was gebleven. Nu de mr de nietigheidstermijn voorbij had laten gaan, werd het nieuwe formatieplan automatisch rechtsgeldig. Of afdelingsleiders allemaal ook voor de klas moeten staan, kan daarmee opnieuw op de mr-agenda verschijnen in het overleg over het volgende schooljaar.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 17821, 23 februari 2022

 

file

Uitspraak: Docent vol onvrede kan niet vluchten in de mr

De leraar heeft bezwaren tegen het onderwijsconcept met bijbehorende beleidskeuzes en maakt dat kenbaar bij zijn leidinggevende. Al snel escaleert de situatie. De werkgever probeert het verbetertraject te versnellen, de leraar schakelt een advocaat in. Hij voert aan dat hij loyaal zijn werk doet, maar weigert zijn opvattingen over visie, beleid en het vertrouwen in de leiding te bespreken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Dat gesprek hoort thuis in de medezeggenschapsraad, vindt de man als het conflict hoger oploopt. Hij is medezeggenschapper sinds september 2021.

De docent techniek werkt al ruim 15 jaar in het voortgezet onderwijs als de werkgever het tijd vindt voor een verbetertraject, inclusief externe coach. Die bezinning heeft onverwachte gevolgen: de leraar heeft bezwaren tegen het onderwijsconcept met bijbehorende beleidskeuzes en maakt dat kenbaar bij zijn leidinggevende. Al snel escaleert de situatie. De werkgever probeert het verbetertraject te versnellen, de leraar schakelt een advocaat in. Hij voert aan dat hij loyaal zijn werk doet, maar weigert zijn opvattingen over visie, beleid en het vertrouwen in de leiding te bespreken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Dat gesprek hoort thuis in de medezeggenschapsraad, vindt de man als het conflict hoger oploopt. Hij is medezeggenschapper sinds september 2021.