Verkiezingen

image description

Verkiezingsfraude? Verkeerde loket

Op het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum valt veel te betwisten, zo ook de samenstelling van de medezeggenschapsraad. Half mei, kort voor de schorsing van de directeur/bestuurder die landelijk het nieuws zal halen, zijn er twee mr-vacatures in de oudergeleding. Alle ouders krijgen het verzoek om zich te melden als ze kandidaat willen zijn, en na het sluiten van de termijn blijken er precies twee belangstellenden. De adjunct-directeur die de mr-verkiezingen op deze school afhandelt laat vervolgens weten dat het tweetal zonder stemming wordt toegevoegd.

file

Evenwicht of vacatures?

Onze gmr van vier leden, afkomstig van twee scholen, heeft door een samenloop van omstandigheden beide zetels voor leerkrachten vervuld uit dezelfde school. Volgens ons bestuur is dat in strijd met het reglement. Daarin staat dat er per verkiezing slechts 1 ouder en 1 leerkracht uit de scholen mag worden gekozen. Dat is ook gebeurd: wij treden om beurten af om te voorkomen dat de hele gmr in een keer moet worden vernieuwd. En als leerkrachten zijn we in dienst van de stichting, niet van de school. Zitten we nu toch fout, hoewel tot onze vreugde alle plaatsen bezet zijn?