Twintig geschillen, één resultaat

De meningsverschillen op basisschool Al Hambra in Utrecht lopen hoog op, waarna de oudergeleding in de medezeggenschapsraad naar de geschillencommissie stapt.

De meningsverschillen op basisschool Al Hambra in Utrecht lopen hoog op, waarna de oudergeleding in de medezeggenschapsraad naar de geschillencommissie stapt. Die raadt mediation aan op een eerste zitting, maar dat lukt niet en het aantal kritiekpunten groeit tot twintig stuks – een record. Het gaat over de begroting, een verbouwing, de formatie, voorzieningen, faciliteiten en meer. De ouders zijn er echter niet in geslaagd om de personeelsleden in de mr mee te krijgen de procedure, en bij de afhandeling van de geschillen bijten ze grotendeels in het stof. Bij alle kwesties die de mr als geheel aangaan, kan de oudergeleding niet zelfstandig een geschil aanspannen. Van de twintig punten, gebundeld in drie dossiers, worden de meeste niet-ontvankelijk verklaard. Dat er wel iets aan de hand is, blijkt uit het ene punt waar de commissie de ouders in het gelijk stelt: de school mag de communicatie met de achterban niet hinderen en moet de mr weer toegang geven tot de tijdens het geschil geblokkeerde e-mail.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108255/108519/108726, 7 oktober 2019