Uitspraak: Docent vol onvrede kan niet vluchten in de mr

De docent techniek werkt al ruim 15 jaar in het voortgezet onderwijs als de werkgever het tijd vindt voor een verbetertraject, inclusief externe coach. Die bezinning heeft onverwachte gevolgen.

Voor de schoolleiding is de maat vol: de leraar techniek wordt voor drie maanden geschorst en krijgt te horen dat hij wordt overgeplaatst naar een andere vestiging. Bij de commissie van beroep voert de docent aan dat de werkgever zijn mr-werk onmogelijk maakt, terwijl de mr juist een veilige omgeving is om over het beleid te spreken zonder arbeidsrechtelijke gevolgen.

Maar zo’n gebruik van de mr als vluchthaven vindt de commissie niet passend: wie bezwaren heeft tegen het beleid, moet die willen bespreken met de schoolleiding. Als dat vertrouwen ontbreekt, is het aan de school om andere oplossingen te zoeken. Het beroep tegen de schorsing is ongegrond.
Commissie van beroep funderend onderwijs 2021015511, 3 december 2021

Ook interessant voor jou