Uitspraak: in noodsituaties kan de mr weinig claimen

Alle hens aan dek in Midden-Limburg, waar de kleine basisschool Op de Slek met drie combinatiegroepen het nog zwaarder krijgt als een zwangerschapsverlof bijna aanbreekt. Drie maanden is er dan al gezocht naar een tijdelijke vervanger. Helaas, invallen op de combinatiegroep 1-2-3 in het pittoreske Echt tussen Roermond en Sittard blijkt geen enkele onderwijskracht te verlokken, ook niet na de inzet van diverse bureaus en bemiddelaars.

Wat kan er wel voor de 15 leerlingen in de onderbouw?

De school telt in totaal 53 leerlingen, is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdelijk in twee groepen te werken? Daar voelen de leraren niets voor, onder andere omdat groep 4-5-6 in die periode zou worden gesplitst. Tot overmaat van ramp oordeelt de inspectie ook nog eens dat de kwaliteit van het onderwijs al onvoldoende is. Meer combineren is dan onverantwoord, oordeelt het bestuur dat nog tien scholen in Midden-Limburg onder zijn hoede heeft.

Op een van die scholen vindt het bestuur een oplossing: de groep zonder leerkracht kan tot begin mei aanschuiven bij de 1 kilometer verderop gelegen Patricius. Als de mr om instemming wordt gevraagd met dit noodplan, komen daar diverse bezwaren op tafel. De verplaatsing haalt leerlingen uit hun vertrouwde omgeving, er is onvoldoende gezocht naar andere oplossingen en waarom komen er geen kinderen van grotere scholen met hun leerkracht tijdelijk naar Op de Slek? Is dit een eerste stap richting een fusie van Op de Slek met Patricius?

Procedureel lopen de gemoederen hoog op als de mr twee keer instemming weigert, waarna het bestuur besluit dat het noodscenario toch de enige oplossing is en beide partijen naar de geschillencommissie stappen. De mr roept nietigheid in, het bevoegd gezag vraagt vervangende instemming.

De tijdsdruk is dan al hoog omdat de kerstvakantie nadert en daarna de noodoplossing in werking moet treden – groep 1-2-3 thuis houden is geen optie. Voor deze keer doet de geschillencommissie dan ook binnen een dag mondeling uitspraak. Strekking: over zo’n tijdelijke maatregel heeft de mr helemaal geen instemmingsrecht. Meepraten en overleggen hoort in de medezeggenschap, maar de wettelijke ruimte is beperkt. Inkrimping van werkzaamheden en veranderingen in de organisatie horen alleen bij het instemmingsrecht als het om duurzaam en structureel beleid gaat. Dat is hier niet het geval. Tot de terugkeer van hun vaste leerkracht kan groep 1-2-3 tijdelijk verderop naar school.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 40628, 23 december 2022/12 januari 2023

Link naar de uitspraak