Uitspraak: Internetten met zijn allen

De internetaansluiting voor 14.500 leerlingen van 54 scholen, is dat een zaak voor de medezeggenschap? Wel als het collectief gebeurt met andere schoolbesturen in een constructie die Europese aanbesteding moet voorkomen, vindt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting De Haagse Scholen.

Vanwege de samenwerking met andere scholen geldt instemmingsrecht, houdt deze gmr het bestuur voor, om vervolgens niet in te stemmen. Het contract met stichting Glaslokaal is riskant en duur, vinden gmr-leden met ICT-expertise. De prijs ligt slechts voor een jaar vast en de capaciteit van het glasvezelnetwerk is veel te groot voor de behoefte van de scholen. Bovendien krijgt de school een te innige band met de stichting, betoogt de gmr bij de geschillencommissie.

Instemmingsrecht valt inderdaad te verdedigen, blijkt uit het oordeel, maar de motivering om niet in te stemmen is voor de commissie onvoldoende. De capaciteitskeuze is geen gmr-zaak, een andere leverancier is duurder en de samenwerkende scholen krijgen juist een vinger in de pap bij het uitverkoren bedrijf om bovenmatige prijsstijgingen te voorkomen. De school mag voort op de ingeslagen weg.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108929, 19 december 2019