Uitspraak: Raad van toezicht mag mr-overleg niet verwaarlozen

Helaas, mediation mislukt in het meningsverschil tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht en dus komen de christelijke basisscholen Lochem Laren bij de geschillencommissie. De onmin blijkt begonnen met een conflict tussen de directeur-bestuurder en de rvt, waarna enkele toezichthouders zijn afgetreden.

De benoeming van hun opvolgers is gebeurd zonder gmr-advies over de competentieprofielen, maar volgens de overgebleven twee toezichthouders was dat niet nodig: er waren al eerder door de gmr geaccordeerde profielen.

De geschillencommissie denkt er net zo over, maar constateert ook dat de raad van toezicht in 2020 te weinig overleg met de medezeggenschap heeft gevoerd. Spreek elkaar minimaal twee keer per jaar, is de uitspraak, en het is een taak voor de raad van toezicht om dat overleg te regelen.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2021002113, 23 september 2021