Uniforme klachtenregeling

Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de regeling. Er is nu een nieuwe modelklachtenregeling beschikbaar voor alle scholen in het po, vo, mbo en speciaal onderwijs.

Voorheen circuleerden er diverse versies: de PO-raad gebruikte bijvoorbeeld iets andere omschrijvingen dan de versie die de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs of de Landelijke Commissie Geschillen Onderwijs op de site hadden staan. Het ging daarbij om minieme verschillen, zegt Olga Luiken, secretaris domein klachten bij Onderwijsgeschillen. “Het zat vaak in de gebruikte termen; vertrouwenspersoon of contactpersoon bijvoorbeeld. Nu is dat gelijkgetrokken.”
De meest actuele versie van de modelklachtenregeling is verspreid door gezamenlijke onderwijsorganisaties, en ook te vinden via de website van Onderwijsgeschillen.