Van wie is het mr-reglement?

De medezeggenschapsreglementen in onze organisatie worden vernieuwd en de raad van bestuur wil alleen de gmr daarover laten beslissen. Kan de gmr dat inderdaad voor alle mr’s doen?

Antwoord

Nee, de gmr gaat buiten zijn boekje als de raad ingaat op zo’n verzoek over dit document dat de afspraken per mr regelt. Artikel 23 van de Wet medezeggenschap op scholen is duidelijk: vaststelling van het reglement vereist de instemming van tweederde van de medezeggenschapsraad. De in artikel 16 beschreven bevoegdheden van de gmr sommen precies op met welke kwesties die zich bezighoudt, en daaronder valt niet het afnemen van de eigen beleidsruimte van de mr-en op afzonderlijke scholen. De bestuurder en de gmr mogen uiteraard met elkaar praten over de samenhang tussen diverse reglementen, maar als het om instemming gaat is alleen de betrokken mr aan zet.