Veilig terug naar school; de rol van medezeggenschap

Vanaf 11 mei mogen alle kinderen weer naar de basisschool voor de helft van de onderwijstijd. Hoe dat in te richten, is nu hét agendapunt voor de medezeggenschapsraad. De landelijke richtlijnen en protocollen zijn leidend, maar over de invulling en de details moet elke school afspraken maken die het best passen bij de eigen situatie.

Handel snel

Collega’s, ouders en kinderen verlangen naar zekerheid. Is er nog geen afspraak met de schoolleiding of een andere overlegpartner? Maak die dan nu via het initiatiefrecht. Het kabinetsbesluit om weer open te gaan is er ingrijpend genoeg voor. De hoofdpunten op de agenda:

  • de andere inrichting van het onderwijs
  • veiligheid van kinderen en personeel
  • beheersing van de werkdruk
  • communicatie intern en met ouders

Inrichting onderwijs

Dat de kinderen voorlopig slechts de helft van de onderwijstijd krijgen, heeft gevolgen voor het leerproces. Ook zonder groepsactiviteiten raken de klassen achter op het programma. Deze gevolgen moet de medezeggenschap onder ogen zien en bespreken, met inachtneming van de grenzen die de situatie aan iedereen stelt. Leerkrachten die met de helft van hun klas op school aan het werk zijn, kunnen niet tegelijkertijd onderwijs op afstand verzorgen voor de andere helft die thuis zit.
Hoe de school met deze invloeden op het onderwijsprogramma omgaat, valt onder het instemmingsrecht van de mr. We hopen allemaal dat het om een tijdelijke situatie gaat, maar niemand weet hoe lang die zal duren. Afspraken moeten daarom een tijdje meekunnen, wat de AOb betreft in elk geval tot aan de zomervakantie.

Veiligheid kinderen en personeel

Het coronavirus is er, hygiëne en afstand houden blijven essentieel. Loop de protocollen en richtlijnen na op de toepassing in je eigen school: wat moet er gebeuren om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden. Krijgt er toch iemand koorts op school, een leerling of een leerkracht? Een draaiboekje kan helpen om de situatie kalm en veilig aan te pakken. Het beste draaiboek is de versie waar ouders en leerkrachten in de mr achter staan.
Leerkrachten kunnen aandoeningen hebben waardoor zij in de risicogroep vallen, of gezinsleden thuis die extra beschermd moeten worden. Volgens het protocol mag de werknemer om andere werkzaamheden vragen. De mr kan erop wijzen dat de school ook zelf verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden. Voorzorgsmaatregelen zijn geen flauwekul bij dit virus, hoe lastig dat ook kan zijn voor de aangepaste inrichting van het onderwijs.

Beheersing werkdruk

Scholen hebben een ongekende prestatie geleverd door les te blijven geven aan de kinderen van ouders met vitale beroepen én thuisonderwijs op afstand uit de grond te stampen. Ook dat was een zaak voor de medezeggenschap. Nu de uitzonderlijke situatie in een nieuwe fase komt, ontstaan er nieuwe gevolgen voor de arbeidsomstandigheden: zowel in de werkdruk als op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De medezeggenschap over deze aspecten ligt hoofdzakelijk bij de personeelsgeleding, maar ook de ouders hebben er belang bij dat leerkrachten het volhouden.
Werken met halve klassen op school betekent dat de andere helft van de kinderen thuis opdrachten kan maken. Leerkrachten zullen zoveel mogelijk schipperen om beide groepen bij de les te houden. Extra ondersteuning is van groot belang om dit te blijven doen. Voor uitzonderlijke situaties als deze heeft elke school financiële reserves. Dit is het moment om die in te zetten voor extra assistentie, als daar kandidaten voor te vinden zijn. Bespreek verder met de overlegpartner welke taken er kunnen wachten tot het coronavirus verder is teruggedrongen.

Communicatie

Afspraken gemaakt? Leg ze dan vast, zowel voor de aanwezigen als voor alle andere betrokkenen en gebruik alle communicatiekanalen om personeel en ouders te informeren. Wat niet is terug te vinden, kan ondersneeuwen bij de volgende onverwachte ontwikkelingen rond het coronavirus.

Hulp nodig?

De AOb kan je op verschillende manieren helpen:

  • De AOb houdt online een lijst bij met veelgestelde vragen over het onderwijs en de coronacrisis. Een lijst bij met veelgestelde vragen over het onderwijs en de coronacrisis vind je hier.  Vragen over corona en medezeggenschap vind je hier.
  • Heeft je school een mr-servicepakket? Mail dan je vraag over medezeggenschap en corona naar medezeggenschap@aob.nl. Een servicepakket kun je afsluiten via deze link.
  • Wil je de mr bij laten staan door een trainer? Stuur een mail aan mz@aob.nl

Ook interessant voor jou