Ventilatie; In actie voor binnenklimaat

Op basisschool De Vogels in Oegstgeest is de ventilatie in de lokalen al jaren onvoldoende. Leerkrachten hebben soms last van hoofdpijn, het binnenklimaat voelt onprettig, de mr ziet na jaren actie nu beweging in het dossier.

Het bestuur heeft de vele tonnen voor aanpak van het ventilatieprobleem niet, krijgt de mr al jaren te horen. En het vindt dat de gemeente moet betalen. De gemeente ziet het binnenklimaat als een zaak van de school zelf.

Sinds 2015 is buitenonderhoud van schoolgebouwen een taak van de besturen in het primair onderwijs. Bij de overdracht trok het bestuur OPO Oegstgeest meteen aan de bel bij de gemeente, want het ventilatieprobleem in het schoolgebouw uit 1999 was bekend en het bestuur had geen trek om daarvoor op te draaien. De zaak draaide uit op vijf jaar ‘pingpongen’, omschrijft leerkracht en mr-lid Menno de Haas. “Het is frustrerend. Als mr kaarten we een probleem aan, maar vervolgens gebeurt er niets.”

Buitenonderhoud is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

Vanwege corona namen de zorgen, ook van ouders, natuurlijk toe. “Ventilatie bleek belangrijk bij de verspreiding van het virus. Toen hebben we weer onderzoek laten doen. Er hingen al CO2-meters in de lokalen, die bleken lang niet allemaal goed te werken. Wat iedereen al dacht kwam helaas uit: geen enkel lokaal voldoet aan de ventilatienormen van nu.”

De mr trok nogmaals aan de bel bij het bestuur, maar dat wilde toch wachten op actie van de gemeente. Dat betekende af en toe het lokaal ontruimen als de waardes te hoog waren, of alle ramen en deuren bijna permanent openzetten. Zo ging het vanaf begin december. “Heel vervelend”, zegt Menno de Haas. Jassen en dassen aan in de klas is te gek voor woorden, vindt de mr.

De medezeggenschappers vreesden meer ziekteverzuim bij zowel docenten als leerlingen. Het personeel werd gepolst: hoe ernstig vinden jullie de situatie, moet de mr verdere stappen ondernemen? Daar was breed draagvlak voor. Daarom stuurde de mr een brief naar de gemeenteraad over de patstelling. “Het was best een dilemma, want we willen als mr niet tegenover ons bestuur komen te staan. Ons bestuur wil eigenlijk hetzelfde als wij.”

De brief lijkt nu wel tot enige actie te leiden, zegt Menno de Haas. “Een aantal raadsleden stelde meteen vragen aan de wethouder en er is subsidie van het rijk voor betere ventilatie in verband met corona. Die is nu aangevraagd. Dat houdt in dat het rijk in elk geval 30 procent van de kosten betaalt. Hoe de resterende 70 procent dan op tafel komt, is nog steeds onduidelijk. De gemeente vindt het de verantwoordelijkheid van het bestuur, maar erkent ook een eigen verantwoordelijkheid en heeft aangegeven graag in gesprek te gaan over gezamenlijke financiering.”

De mr hoopt dat daar op korte termijn iets uitkomt. Menno de Haas: “Zodat er na jaren van impasse eindelijk zicht is op actie.”

Ook interessant voor jou