Verdwijnt het vak muziek? Speelt onze directie blufpoker?

Volgens de plannen van onze directie verdwijnt het vak muziek in een deel van het tweede leerjaar vmbo en gaat de module uiterlijke verzorging naar een externe partij. Het management beweert dat daar geen instemming van de mr voor nodig is, terwijl wij denken dat dit draait om veranderingen van het schoolplan en de formatie. Wat te doen?

Veranderingen in het aanbod zoals met het vak muziek vallen inderdaad onder het instemmingsrecht voor het schoolplan en de lessentabel. Er kunnen ook gevolgen zijn voor de formatie en de taakverdeling. Goede medezeggenschap betekent dat dit soort voornemens tijdig en volledig met de mr worden besproken, zodat u als medezeggenschappers alle gelegenheid heeft om onderbouwd advies te geven of met overtuiging in te stemmen.

Als de directie voet bij stuk houdt en uw rechten daarmee opzij dreigt te schuiven, kunt u nietigheid van het besluit over muziek inroepen bij de geschillencommissie. Dat moet wel binnen zes weken om uw instemmingsrecht te behouden. Nietigheid inroepen stelt het besluit direct buiten werking totdat de commissie uitspraak heeft gedaan.

Het uitbesteden van het vak uiterlijke verzorging aan een derde partij komt neer op het aangaan van een duurzame samenwerking, waar uw mr adviesrecht bij heeft. Als het bevoegd gezag de mr overslaat, kunt u een geschil aanmelden. Ook dat moet binnen zes weken na het besluit. De geschillencommissie zal dan beoordelen of het bevoegd gezag inderdaad advies had moeten aanvragen, en mogelijk het besluit vernietigen met de opdracht om alsnog in gesprek te gaan.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap voor primair onderwijs.

Ook interessant voor jou