Vertrouwen verdampt bij vacature

De teamleider werkt al ruim vijftien jaar voor de school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs, in diverse functies. De vacature voor de nieuwe functie schooldirecteur ziet zij als de opvolger van haar huidige baan. De bovenschoolse directeur Onderwijs denkt daar heel anders over: die laat de vrouw weten dat zij in geen geval zal worden benoemd, vanwege geschaad vertrouwen. Ze solliciteert toch en spreekt met de adviescommissie, waarin een mr-lid zitting heeft. Enkele dagen later volgt het telefoontje van het management: de baan gaat naar een ander.

De medewerkster pikt het niet: ze meldt zich ziek en stapt naar de Commissie van beroep funderend onderwijs. Als tegelijkertijd nog tien docenten en de teamco├Ârdinator zich ziek melden, schakelt de werkgever twee onderzoeksbureaus in. Bij de commissie wijst de teamleider op haar staat van dienst en goede beoordelingen. De werkgever stelt daar tegenover dat de gevolgde procedure de instemming heeft van de medezeggenschapsraad en dat de commissies zijn ge├»nformeerd over het vertrouwensprobleem: het lijkt erop dat de teamleider het verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden langdurig heeft geschonden en een bso in stand houdt op de locatie. Dat gaf de doorslag voor de beslissing. De erop volgende ziekmeldingen zijn volgens het management eveneens door de teamleider veroorzaakt, wat het vertrouwen nog verder heeft geschaad.Hoe opmerkelijk het ook is dat een teamleider lange tijd kan blijven werken bij een vertrouwensprobleem met het management, de commissie ziet geen aanleiding om in te grijpen. De afgesproken procedure voor de vacature is gevolgd en de afwijzing is volgens haar afdoende onderbouwd.

Commissie van beroep funderend onderwijs 108178, 16 juli 2018. De hele uitspraak is te lezen op www.onderwijsgeschillen.nl