Verwarring om begroting

Wat kan de medezeggenschapsraad met de schoolbegroting? Bespreken en adviseren, is gebruikelijk op veel scholen. Logisch, maar niet vanzelfsprekend, blijkt uit een recente beslissing van de Ondernemingskamer.

Die hield zich aan de letter van de wet, waarin de mr alleen over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid mag adviseren.
Scherpslijperij? Niet voor de mr van de daltonschool voor mavo, havo en vwo Helen Parkhurst in Almere, die de begroting kreeg toegestuurd en negatief advies uitbracht. Daarna trok de overlegpartner de adviesaanvraag in en volgde de mededeling dat de schoolbegroting op concernniveau was vastgesteld. De mr stapte naar de geschillencommissie en kreeg ongelijk, ging om principiële redenen in beroep bij de Ondernemingskamer en verloor ook daar. Medezeggenschapsadvocaat Willem Hein Hogerzeil, die de mr bijstond, noemt de uitspraak onbevredigend en wijst op meerdere onopgeloste kwesties voor de praktijk. Hoe kan een mr advies geven over het meerjarig financieel beleid zonder de begroting daarbij te betrekken? En is niet elke jaarbegroting een vervolg op eerdere meerjarenplannen, dus een reden voor advies?
Op de achtergrond van deze verwarring speelt het voornemen uit het regeerakkoord om de mr instemmingsrecht te geven op de begroting, wat bedoeld is om de medezeggenschap over financiële keuzes juist te versterken. Het ministerie van OCW worstelt al sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III met de uitwerking van deze afspraak. Een eerste wetsvoorstel is na internetconsultatie ingetrokken, een nieuwe versie wordt later dit jaar verwacht. Maar een procedure aanspannen over de begroting is voor mr’s weinig kansrijk zolang de wet niet is aangepast. Tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer is geen hoger beroep mogelijk.
Ondernemingskamer 200.271.111/01 OK, 8 april 2020

Ook interessant voor jou