Vier TOA’s halen hun gelijk

Vier technisch onderwijsassistenten zien hun functie opnieuw gewaardeerd worden, volgens het systeem dat is afgesproken met de medezeggenschap. Schaal 7, vindt de externe expert, net niet genoeg punten voor schaal 8.

De toa’s zien dat hun nieuwe score lager is dan die in het vorige systeem en gaan in beroep, want hun werkzaamheden zijn niet gewijzigd. Klopt, zegt een tweede adviseur, de score moet omhoog. Maar de werkgever weigert: de toa’s hebben geen eindverantwoordelijkheid en toa’s in schaal 8 staan wel in het functiehuis, maar niemand heeft die indeling.

Bij de bezwarencommissie moet de school opening van zaken geven. De toa’s zoeken zelf proeven en practica bij het theoretisch kader dat de docent geeft, ze ontwikkelen elke paar jaar een nieuw programma, ze begeleiden kleine groepen en ze nemen incidenteel lessen over. Is dat 2 uit 5 op de onderdelen dynamiek en keuzevrijheid in de werkzaamheden? Nee, vindt de commissie, op dynamiek dient het score 3 te zijn en daarmee is het pleit beslecht: de toa’s hebben schaal 8 binnen. Het onderdeel keuzevrijheid krijgt geen uitputtende beoordeling, maar voor de goede verstaander staat er dat die richting een 3 zou kunnen gaan. “Zij zullen gegevens moeten interpreteren om te kunnen bepalen welke (nieuwe) practica zij zullen ontwikkelen.”

Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering 109470, 11 februari 2021