Voorwaarts met de zelfsturing

De extra laag management is tijdelijk, bezweert het college van bestuur van de VariO Onderwijsgroep in Emmeloord als er twee bovenschoolse directeuren worden benoemd.

Die zullen ter ondersteuning van de bestuurder de vijf afdelingsleiders aansturen, onder het motto dat zelfsturing het einddoel is: de afdelingsleiders worden locatiedirecteur en de twee nieuwe functies vervallen uiterlijk in 2023. Dat leidt tot jaren van onzekerheid en verhoogt de kosten van management, vindt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van deze school met ruim 2100 leerlingen. De gmr adviseert negatief, het cvb zet door en de gmr stapt naar de geschillencommissie. Daar stellen de gmr-leden dat het best met een managementlaag minder kan. Over tal van zaken zijn de kemphanen het oneens, blijkt uit de uitspraak, maar geeft dat ook de doorslag om de beslissing van het bestuur terug te draaien? Nee, oordeelt de commissie, want er is voldoende overleg gevoerd, ook met direct betrokkenen, en de gmr heeft weliswaar begrijpelijke zorgen, maar kan niet aantonen dat de reorganisatie onvermijdelijk tot nadelige gevolgen leidt.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108777, 4 september 2019
https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/adviesgeschil-over-wijziging-van-de-organisatiestructuur-het-besluit-kan-stand-blijven
https://onderwijsgeschillen.nl/sites/default/files/108777_advies.pdf