Vraag en antwoord: Moet ik budget voor mr-cursus zelf vinden?

Vraag: Als nieuw lid van de medezeggenschapsraad wil ik met collega’s een mr-cursus volgen. De directie wil niet betalen, omdat de cursus niet begroot is. Moet ik dan maar mijn eigen scholingsbudget inzetten?

Antwoord

Uw eigen budget voor professionele scholing is niet nodig, want de wet geeft u recht op vergoeding van de kosten die ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ zijn voor het uitoefenen van uw functie als mr-lid. Daar valt scholing hoe dan ook onder, los van de minimale bedragen waar de mr volgens de cao primair onderwijs recht op heeft om het medezeggenschapswerk te doen. Uw directeur zou blij moeten zijn met mr-leden die zich willen laten scholen. U kunt hem erop wijzen dat hij in strijd met de wet handelt. Als dat niet helpt, kan de AOb hem vragen om zich aan de cao en de regels te houden. Ook is het mogelijk de geschillencommissie in te schakelen. Die heeft al meermalen vastgesteld dat kosten voor scholing moeten worden vergoed, of ze nu begroot zijn of niet.

Lees ook het artikel over faciliteiten van de mr

Kies hier een individuele cursus of lees over maatwerk voor de hele mr

Ook interessant voor jou

image description