Vrijwillige ouderbijdrage

De wetgeving rond de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs wordt per 1 augustus 2021 aangescherpt. Daarmee wordt nu goed verankerd dat alle leerlingen, ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, tóch altijd mee moeten kunnen doen met door de school georganiseerde activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een introductiekamp, kerstviering, excursies of bijlessen of examentrainingen. Voorheen mocht een school een gratis alternatieve activiteit aanbieden voor de kinderen wiens ouders niet betaalden, maar dat is met ingang van 1 augustus dus afgelopen. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. Scholen zijn ook verplicht om dat expliciet in de schoolgids te vermelden.

De ouderbijdrage is daarmee echt vrijwillig en ouders hoeven niemand inzicht te bieden in hun financiële situatie, of een reden op te geven voor het feit dat ze niet willen betalen. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Ook interessant voor jou