Waar blijft dat formatieplan?

Het einde van het schooljaar is in zicht, maar er is ons nog geen formatieplan voorgelegd. Wat kunnen we doen als informatie uitblijft?

Antwoord

Natuurlijk is de schoolleiding allang bezig met de voorbereiding van het komende schooljaar, en het is bijna niet voor te stellen dat dit een exacte kopie wordt van het vorige. Uw mr vraagt dus om informatie over de stand van zaken, en herinnert de bestuurder aan het instemmingsrecht op wijzigingen van de samenstelling van de formatie. Bij de personele cijfers in het formatieplan hoort een koppeling met de beleidsvoornemens en de financiƫle situatie. Als de overlegpartner u te lang in onzekerheid houdt en vervolgens met een besluit zonder speelruimte komt, kunt u nietigheid inroepen. Dat moet snel: vanaf het moment dat de mr op de hoogte is van het te vernietigen besluit, zijn er maximaal zes weken om de procedure aan te spannen.