Waar kies je voor?

Voor het bestrijden van het lerarentekort is tijd en geld nodig. Dat kan ten koste gaan van andere activiteiten op school. Wat hebben wij als medezeggenschapsraad hierover te vertellen?

We nemen even aan dat uw mr het lerarentekort erkent als probleem. Dan zal het u zijn opgevallen dat dit tekort zelf ook tijd en geld kost: dure externe vervangers als noodmaatregel, onevenredig veel energie om gaten te dichten, activiteiten met en zonder onderwijskarakter die vervallen. Goede medezeggenschap houdt in dat u met uw overlegpartner de balans zoekt tussen kosten, tijd en inzet. Het is jammer als het u niet lukt samen die balans te vinden, want dan wordt het probleem er eerder groter op. Het lerarentekort raakt veel aspecten van het dagelijkse bestaan op school. Als het nodig is een bepaalde ingreep aan te vechten, kunt u in overleg met een AOb-medezeggenschapsconsulent kijken welk instemmingsrecht van toepassing is.