Wanneer beginnen we met het werkverdelingsplan?

Het nieuwe schooljaar na de zomer lijkt nog ver weg, maar de vorige keer kwamen we te laat in actie om een goed werkverdelingsplan voor ons team en de school te maken. Wat is verstandig?

Het nieuwe schooljaar na de zomer lijkt nog ver weg, maar de vorige keer kwamen we te laat in actie om een goed werkverdelingsplan voor ons team en de school te maken. Wat is verstandig?

De school moet nu, uiterlijk in maart, beginnen met de eerste gesprekken. Het team heeft hier het voortouw. De collega’s bekijken de cruciale punten:

  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • De tijd voor voor- en nawerk;
  • Pauzes;
  • Aanwezigheid op school;
  • Tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel.

Gelukkig begint het team niet met een onbeschreven blad. Een collegiale evaluatie van de huidige situatie kan duidelijk maken waar zaken beter kunnen. Zijn er bijvoorbeeld voldoende collega’s om de lessen te geven? Kan het aantal vergaderingen en overleggen misschien omlaag om wat lucht te geven? Zijn er andere ingrepen denkbaar om de werkdruk te verminderen?

Kleine of grote veranderingen in de wetgeving, richtlijnen en projecten van de overheid kunnen ook invloed hebben op het werkverdelingsplan, bijvoorbeeld het gratis schoolontbijt voor scholen met een groot aantal kwetsbare leerlingen.

Is het team eruit, dan maakt de schoolleiding een concept-plan. Vindt het team die tekst oké? Dan pas komt het werkverdelingsplan op de mr-agenda, als instemmingsrecht voor de personeelsgeleding. Dat gebeurt meestal in juni, maar in elk geval voor de zomervakantie.

Deze ideale gang van zaken is niet altijd de praktijk. In dat geval komt de mr eerder in actie: moedig team en schoolleider aan als ze het gesprek niet vanzelf zijn begonnen. Informeer gerust al in januari hoe de planning is dit jaar.

Verstandige medezeggenschappers en schoolteams houden elkaar vast tijdens de gesprekken over het volgende werkverdelingsplan. Zaken als taakbelasting, werktijden en pauzes hebben een rol, maar vallen ook onder diverse mr-rechten. En dan is er nog de vraag hoeveel personeel er volgende jaar beschikbaar blijft. Dat staat in het formatieplan, dat hooguit in concept beschikbaar is als het team al plannen moet maken.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap voor primair onderwijs.