Wat als we beleid ter kennisgeving aannemen?

Kunnen we het beleid neutraal behandelen, door het ter kennisgeving aan te nemen?

Ons bestuur wil de opheffingsnorm loslaten bij de beoordeling van de toekomst van scholen. Dat snappen we als gmr wel, maar we vrezen dat we bij een positief advies de positie van mr’s op de scholen verzwakken als zij eventueel bezwaar willen maken. Kunnen we het beleid neutraal behandelen, door het ter kennisgeving aan te nemen?

Antwoord

Als u beleid ter kennisgeving aanneemt, geeft u geen advies. Daarna kan het bestuur het stuk vaststellen en daarmee is het geldig. Er is dan ook geen nader overleg meer nodig, wat wel zo zou zijn bij een negatief advies. Als u het ermee eens bent, kunt u dat het beste gewoon laten weten. Bij twijfels geeft u die aan in een advies en kunt u eventueel nog een adviesgeschil aanspannen. De school-mr’s kiezen hun eigen positie, en krijgen bij een oordeel in een geschil hoe dan ook te maken met het vastgestelde beleid.