Wat is de rol van medezeggenschap bij andere schooltijden?

Onze school is van plan de uren van de kleuters en de bovenbouw in stappen gelijk te trekken. Op dit moment maken de kleuters minder uren dan de groepen 3 tot en met 8. Het idee is in stappen te werken naar een indeling waarbij alle klassen gelijke uren per jaar maken. Daarbij blijven alle jaarlagen voldoen aan de urennorm. Hoe moeten we de raadpleging en instemming rond dit plan precies organiseren?

Het is begrijpelijk dat er verwarring ontstaat, aangezien het plan om de uren gelijk te trekken gezien kan worden als een bescheiden verandering van de schooltijden. In dat geval zou eenvoudig instemming door de ouders in de mr volstaan. Maar de wettelijke regel over wijzigingen van schooltijden kent geen uitzondering, dus moet de school ook voor deze wijziging alle stappen doorlopen.

De eerste fase is het raadplegen van alle ouders: wat vinden zij van de voorgenomen wijziging. Alle ouders moeten gelegenheid krijgen hun mening te geven voordat de verandering een feit is. Hoe de directie die raadpleging precies moet inrichten, staat niet in de wet, maar mogelijk wel in uw eigen reglement of statuten. Die zijn in dat geval bindend. Sowieso wilt u als medezeggenschappers de uitslag natuurlijk weten.

De raadpleging is volgens de wet niet bindend: de mr en de overlegpartner mogen samen van de uitslag afwijken. Wederom: kijk naar uw reglement of statuten of daar mogelijk wel iets is vastgelegd over de status van de raadpleging.

Hoe dan ook bindend is de beslissing van de ouders in de mr: als zij niet zouden instemmen met het gelijktrekken van de uren per jaarlaag, komt de zaak terug op de overlegtafel.

Het is ook denkbaar dat de voorgenomen veranderingen gevolgen hebben voor werktijden en rusttijden van het personeel. Lessen voor de kleuters gaan langer duren, de bovenbouw levert wat in. Bij een continurooster is het altijd zaak om te letten op het wettelijke recht om pauze te houden na maximaal 5,5 uur werktijd. Zijn er gevolgen voor de werktijden en rusttijden van het personeel, dan is aanpassing van de schooltijden tevens een punt van instemmingsrecht voor de personeelsgeleding.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap

Ook interessant voor jou