Wat is onze rol?

Tijdens een reorganisatie is onze adjunct-directeur via het sociaal plan vertrokken en voor de vacature komen drie personen uit een andere locatie in aanmerking; zij zijn daar boventallig. Er is geen ‘vrijwilliger’ en het college van bestuur wil iemand aanwijzen. Wat is nu de rol van onze mr?

Bij de aanstelling van schoolleiding heeft de medezeggenschapsraad altijd adviesrecht, om wat voor type aanstelling het ook gaat: interim, gedetacheerd, boventallig of tijdelijk. Een gesprek met de kandidaat voeren ligt dus voor de hand, zonder het werk van de selectiecommissie over te doen.