Wat moet/mag er in het schoolplan?

Het ministerie van OCW en de inspectie hebben een brochure gemaakt onder de titel ‘Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’. Die behandelt vragen als wat er allemaal in moet staan en hoeveel vrijheid scholen hebben als ze zo’n schoolplan opstellen.

Het schoolplan moet inzicht geven in waar de school de komende jaren op inzet (visie en ambities) en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft (aanpak). In de wet staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het schoolplan, maar elke school mag zelf bepalen hoe uitgebreid dat gebeurt.

Veel scholen denken dat een schoolplan een periode van vier jaar moet beslaan, maar dat is niet zo. Het mag maximaal over een periode van vier jaar vooruitkijken, korter mag ook. Belangrijk is dat het schoolplan geen algemeen stuk is, maar past bij de actuele gang van zaken en bij het team. De mr heeft instemmingsrecht op het schoolplan, en ook op wijzigingen. Het schoolplan is een belangrijk handvat voor het voeren van het goede gesprek in de mr, stelt het ministerie in de brochure. Niet alleen bij het opstellen van het schoolplan, maar zeker ook bij het werken aan de uitvoering van het plan.

Voor de brochure zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/schoolplan-handvat-voor-kwaliteitsbeleid

Ook interessant voor jou