Wat moeten we met die koersnotitie?

Het college van bestuur van onze stichting heeft een koersnotitie geschreven met zijn toekomstvisie over allerlei onderwerpen. Er zitten concrete maatregelen in, zoals het bundelen van telefonie en internet, maar ook abstractere doelen zoals het ‘ontzorgen’ van scholen en het creëren van begrip voor risico’s. Geldt voor zo’n document instemmingsrecht van de gmr?

Antwoord

Welke titel de overlegpartner ook afdrukt op zo’n document, het gaat om de inhoud. Duidelijk is dat dit document geen vervanger is van het bestuursbeleidsplan, het formatieplan of van de diverse stukken rond arbobeleid. Zelfs als uw cvb de gmr om instemming zou vragen, dan kan zo’n globaal oordeel geen vervanging zijn van de positie die u als gmr heeft op de details en de uitwerking.U kunt uw overlegpartner verzoeken om bij de diverse onderdelen van de koersnotitie aan te geven waar de relaties liggen met de gebruikelijke stukken die uw gmr behandelt. Of u kunt zo’n analyse zelf uitvoeren en dan beoordelen op welke punten u instemmingsrecht heeft, waar adviesrecht aan de orde is en wanneer de gmr zaken dient over te laten aan de afzonderlijke mr-en van de betrokken scholen. Denk voor dat laatste bijvoorbeeld aan maatregelen rond fusie, huisvesting en overblijven, waar de belangen voor elke school zozeer uiteen kunnen lopen dat de gmr nooit namens alle betrokkenen kan spreken.
De bundeling van telefonie en internet die u noemt, valt met enige souplesse in te delen als een wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school die gevolgen heeft voor de werkomstandigheden. Dat zou dan vallen onder het adviesrecht, al kunt u zich afvragen of u zich als gmr hier wel mee wilt bemoeien. Voor een gedegen analyse van de cvb-voorstellen in de koersnotitie kunt u uiteraard de hulp van een AOb-adviseur of een andere deskundige inroepen.
Als u nu denkt dat deze koersnotitie van uw cvb slechts het begin is van een reeks lang lopende discussies over de werkwijze en de toekomst van uw school, dan slaat u waarschijnlijk de spijker op de kop.