Wat te doen bij een besluit zonder overleg?

Na een oriƫnterend gesprek met de medezeggenschap over de stap van homogene naar heterogene groepen op onze basisschool kwam de directie een maand later met de definitieve keuze: we gaan volgend schooljaar naar heterogeen

Na een oriƫnterend gesprek met de medezeggenschap over de stap van homogene naar heterogene groepen op onze basisschool kwam de directie een maand later met de definitieve keuze: we gaan volgend schooljaar naar heterogeen. Dat is aan de ouders meegedeeld inclusief de boodschap dat de mr mee was gegaan, maar wij hebben geen grondige bespreking gehad en al helemaal niets besloten. Ouders zitten vol zorgen en dreigen af te haken. Is het voor ons nog mogelijk om iets te doen?

De keuze tussen homogene en heterogene groepen is zeer relevant voor de onderwijskundige doelstelling en het wijzigen van het schoolplan. Bij heterogene groepen hebben de leerlingen een verschillend niveau, bij homogene groepen is het de bedoeling dat de niveaus ongeveer gelijk zijn. Beide indelingen hebben voor- en nadelen en het is dan ook belangrijk om beargumenteerd te kiezen.

Een dergelijke ingrijpende wijziging in het schoolplan is normaal gesproken ook al onderdeel van bespreking in het team geweest met de onderwijsprofessionals. De samenstelling van groepen heeft gevolgen voor hun dagelijkse werk en de professionele ruimte die ze daarbij moeten hebben. Als uw school een professioneel statuut hanteert staat daar iets in over die professionele autonomie.

Ook als er geen professioneel statuut is kan het hier alleen gaan om een voorgenomen besluit en daarbij heeft de mr als geheel instemmingsrecht.

Het is hoog tijd om een en ander vanuit de mr aan te kaarten bij uw directie, waarbij ouders en personeel gezamenlijk optrekken. U zult merken dat er bij een gedegen bespreking van gevolgen en noodzakelijke voorwaarden om tot een dergelijk besluit te komen er nog andere beleidsonderwerpen zoals bijvoorbeeld nascholing aan de orde komen.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap voor primair onderwijs.